Bardo-työryhmä - mitä tehdä kun buddhalainen kuolee

 

Hyvät ystävät,


Rob Nairn piti kesällä 2006 bardoa (kuolemaa) koskevan kurssin Samye Lingissä. Sen jälkeen muutama kurssin osanottajista kokoontui yhteen, jotta kuoleville tarjottavaa saattohoitoa voitaisiin Akong Rinpochen toiveen mukaisesti parantaa. Tässä on yhteenveto keskustelusta ja muutamia kysymyksiä, joihin toivomme teillä olevan aikaa vastata.


On Rinpochen toive, että jokaiseen Samye Dzongiin saataisiin bardo-ryhmä. Hän piti Rob Nairnin johtaman Cape Townin Samye Dzongin aikaansaamaa informaatiopakettia erittäin hyvänä ja sen avulla eri keskukset voisivat kehittää mahdollisuuksiaan auttaa buddhalaisia ja heidän läheisiään kuoleman kysymyksen äärellä.


Keskusten kokoamaan tietopakettiin kuuluu perustietoa siitä mitä tehdä kun buddhalainen kuolee, sekä hyvin yksityiskohtaisia harjoitusohjeita kokeneiden dharmanharjoittajien käyttöön; ruumiin päälle asetettavia mandalakuvioita ja CD-levy, jolla Thrangu Rinpoche lausuu mantraa "vapautus kuulemalla".

Samye  Dzongien bardo-ryhmien palvelut voidaan luokitella kolmeen osaan:

- buddhalaisille ja heidän läheisilleen, hoitajilleen ja hautausurakoitsijoille tarkoitettu informaatio

- erityisten esineiden kuten mandaloiden, rukouksia ja opetuksia sisältävien tallenteiden ja kynttilöiden tuottaminen

- hengellisen huolenpidon takaaminen: papillinen huolenpito kuolevasta, sängyn äärellä rukoileminen, valvojaiset ruumiin ympärillä, pappi hautajaisissa
 

On toistaiseksi epäselvää mitä yksiötasolla voidaan tehdä, ellei lähellä ole sellaista Samye Dzongia, jolla yllä oleviin palveluihin on voimavaroja, paitsi hengellisen tuen antaminen ja mahdollisesti neuvojaksi kouluttautuminen. Eräs ajatus on ollut luoda kartta, josta tarvittaessa löytäisi sellaisen kokeneen dharmanharjoittajan omalla alueella, jonka voisi kutsua paikalle.


Samye Dzongien voimavarat vaihtelevat paljon. Joissakin on tarpeeksi kokeneita harjoittajia valvojaisiin ja hautajaisten rukouksia johtamaan. Jotkut voivat tuottaa vain tietoa.
Kagyu  Samye Lingin pääkeskuksen sivuillla on kattavat ohjeet kuoleman varalle englanniksi:

Helping the dead by Rob Nairn
Funeral Advice
Funeral Advice by Akong Tulke Rinpoche (pdf)

 

 

 

 

 

 

Stupa, buddhalainen hautamuistomerkki.


Ohessa on kysymyksiä Rokpa Finlandille ja muille keskuksillemme. Julkaisemme ne toisaalta siksi, että niistä saa kokonaiskuvan palveluista, joita keskus parhaimmillaan voi tarjota; toisaalta joitakin asioita voidaan toteuttaa yksilötasollakin:

1/ Pystytkö antamaan saattohoitoa tai haluaisitko oppia auttamaan kuolevia jollakin tavalla?
Jos vastaat kyllä, liittyisitkö bardo-ryhmään?

2/ Millaisia voimavaroja keskuksellanne on? Voitteko tarjota

a) ... tarpeeksi harjaantuneen dharmanharjoittajan rukoilemaan kuolevan buddhalaisen vuoteen äärellä? Jos voitte, kuka hän on ja mitä hänen taitoihinsa kuuluu? Paljonko hän veloittaa palvelusta jos yhtään?

b) ... tarpeeksi harjaantuneen dharmanharjoittajan hautajaistilaisuuksia johtamaan?

c) ... tilat ja sanghan jäseniä pitämään 24 tunnin valvojaiset ruumiin äärellä? (Cape Townin Samye Dzong tarjoaa neuvoja sureville omaisille ja 24-tunnin valvojaiset ruumiin luona keskuksen tiloissa. He ovat myös järjestäneet uskontojen välisiä kuolemista käsitteleviä keskusteluja.)

3/ Onko joku teistä kiinnostunut opiskelemaan saattohoitajaksi?

4/ Haluaisitko lahjoittaa varoja erityistarvikkeisiin kuten CD-levyjä, kynttilöitä ja mandaloita varten?

5/ Voitko levittää tietoa buddhalaisista hautajaisista? Esimerkiksi hoitohenkilökuntaa olisi hyvä neuvoa miten suhtautua buddhalaisiin potilaisiin sellaisissa sairaaloissa, jotka suhtautuvat neuvontaan myönteisesti, mutta siihen ryhtyvän henkilön tulee olla muodollisesti koulutettu ja valtuutettu. Pelkkä tietopaketti voidaan myös lähettää, jos sairaala on vastaanottavainen ajatukselle.

kuolemaan liittyviä tekstejä tässä sivustossa

kotisivu