ROKPAn seitsemän pilaria

1. Kunnioitus kaikkia olentoja kohtaan

ROKPAn silmissä köyhät ja rikkaat ovat samanarvoisia uskonnosta, rodusta ja kulttuurista riippumatta. ROKPA uskoo, että on olennaisen tärkeää arvostaa ja kunnioittaa kaikkia olentoja. ROKPA pitää autettavia ja auttajia tasa-arvoisina ja auttaa siellä missä apua tarvitaan.

2. Kunnioitus erilaisia perinteitä kohtaan

ROKPA pitää perinteisiä tietoja ja taitoja suuressa arvossa. Projektimme rakentuvat näiden perinteiden varaan. Paikallinen käsityötaito, perinteinen tiibetiläinen lääketiede ja ihmisten kyky selviytyä karussa vuoristoympäristössä ovat väyliä, joiden kautta pääsemme todelliseen yhteistyöhön näiden yhteisöjen kanssa. Lisäksi ROKPA tarjoaa ihmisille yhteyden nykyaikaisen tieteen ja teknologian saavutuksiin aina kun se on mahdollista yhdistää olemassa oleviin taitoihin luontevalla tavalla.

3. Ihmisten auttaminen auttamaan itseään

ROKPAn tavoitteena on rohkaista yksilöitä kehittämään voimia, luottamusta ja kekseliäisyyttä, jotta he voivat muuttaa elämäänsä myönteiseen suuntaan. ROKPAn projektit alkavat paikallisen väestön aloitteesta ja paikalliset asukkaat osallistuvat niihin aina merkittävällä tavalla. He päättävät itse ne tavat, joilla he toivovat itseään autettavan, ja näin riski varojen osoittamisesta vääriin kohteisiin vähenee. Koska projektimme ovat varsin tehokkaita, niitä arvostetaan laajalti ja niiden esimerkkiä seurataan muualla.

4. Monipuolinen lähestymistapa

ROKPA on erikoistunut terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Siellä missä havaitaan erityistarpeita ja siellä missä on mahdollista auttaa muilla tavoin, ROKPA voi ryhtyä myös muihin projekteihin ydinosaamisensa ulkopuolella. Sellaisia ovat uudelleenmetsitys ja perinteisten käsityötaitojen elvyttäminen.

5. Koulutuksen keskeinen merkitys

ROKPA painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa koulutuksessa. Siihen ei sisälly pelkästään tosiseikkoja ja numerotietoa, vaan opetuksen tärkeitä aiheita ovat inhimillisten arvojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. ROKPAn koulua käyneillä on takanaan pitkä ja monipuolinen koulutus, joka valmistaa heitä ottamaan oman elämänsä ohjat käsiinsä. ROKPA korostaa erityisesti tyttöjen ja naisten koulutusta tarkoituksenaan tasapainottaa yhteiskuntaa, jossa sukupuolten välinen epätasa-arvo on arkipäivää.

6. Kokonaisvaltainen lähestymistapa terveydenhuollossa

ROKPA pitää terveyttä muunakin kuin vapautena ruumiillisista sairauksista. Siihen kuuluu mielen ja kehon tasapaino, itsekunnioitus ja osallistuminen yhteiskuntaan osasena, jota kuvaavat tietoisuus ja muiden kunnioitus. ROKPA tarjoaa täten perusterveydenhuoltoa asunnottomille ja on erityisen kiinnostunut säilyttämän tiibetiläistä lääketiedettä, joka on ollut monien vuosien ajan katoamaisillaan.

7. Pienet hallintokulut

ROKPA INTERNATIONAL on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö, jonka päämaja on Zürichissä, Sveitsissä. Siihen kuuluu pieni keskustoimisto ja ROKPAn sivuhaaroja eri puolilla maailmaa. Näiden sivukeskusten pääasiallisena tehtävänä on kerätä varoja ROKPAn projekteihin, ja jotkut niistä johtavat myös omia paikallisia projektejaan. ROKPA INTERNATIONAL sovittaa tämän kansainvälisen verkoston palaset yhteen ja vastaa Nepalin sekä Tiibetin projekteista. Rokpa tilit tarkastaa KPMG Fides.

ROKPA on palkittu ZEWO hyväksynnällä merkkinä yleisestä luottamuksesta työtään kohtaan.

Kiitos monien vapaaehtoisten, ROKPA INTERNATIONAL kykenee pitämään hallintokulunsa mahdollisimman pieninä samalla kun sen projekteja vedetään mahdollisimman suurella tehokkuudella.

 

Kotisivu